Leren van mystieke schrijvers

Met een klein groepje (6-8 personen) willen we in de loop van het jaar met elkaar mystieke teksten delen van o.a. Eckhart, Williges Jäger, Rabbi Jitschak, Rumi, Thomas Merton en anderen.
Mystiek betekent het verborgene dat groter is dan wij zijn. We gaan onderzoeken wat de teksten over eenheid en verbondenheid voor ons kunnen betekenen.