Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Over ons

Het Stadsklooster Simpelhuys is een gastvrije plek van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Vanuit een christelijke basishouding willen we er zijn voor mensen vanuit de breedte van de samenleving, gelovig of ongelovig of anders-gelovig, die een verlangen hebben en op zoek zijn naar de zin van het leven of zich willen oriënteren op levensverdieping.

Het stadsklooster steunt op 3 pijlers die de gehele doelstelling dragen:

  1. de huiskamer als plaats van ontmoeting met zicht op de wijk rondom het klooster. Omzien naar elkaar, maar vooral naar hen die niet kerkelijk gesocialiseerd zijn, of de binding met de kerk zijn kwijtgeraakt. Van waaruit de diaconale taak gestalte krijgt.
  2. de kapel als plaats van stilte en bezinning, waar stilte beleefd wordt en vieringen gehouden worden.
  3. het gehele klooster (huis en kapel) als plaats van gemeenschap, waar mensen groeien in contact met God en elkaar. Waar mensen gevoed worden in leerhuizen, filmhuis, bezinningsdagen, retraites en meditatie. Maar ook een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten als wandelingen, pelgrimstochten, excursies, inzet in de wijk enz. 

We willen een plek realiseren voor zinzoekers en zingevers, voor twijfelaars en zekerweters, voor rustigen en onrustigen, waar het geloof niet opgedrongen maar geleefd wordt, waar  liefde de voertaal is, waar aandacht en respect de grondhouding zijn, waar ieder tot zijn recht mag komen.

Een plek waar mensen kunnen loslaten; loslaten van illusies, angsten en onzekerheden en waar de deur geopend wordt naar liefde en compassie.

Het Stadsklooster Simpelhuys staat open voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en verlangen te groeien in levensverdieping. Het staat open voor jongeren en ouderen, alleengaanden en groepen van klein tot groot.

De kloosterraad wordt gevormd door een groep van acht bewogen en geïnspireerde mensen die vanaf het begin van het stadsklooster hun beste krachten geven om de doelen van het stadsklooster te realiseren.

Ze doen dit door creatief mee te denken, ideeën aan te dragen en deze te doordenken en uit te werken. Daarnaast verlenen ze praktische ondersteuning in de vorm van meehelpen in de huyskamer, ondersteuning bij simpelhuystochten en pelgrimstochten, als ze het zien zitten invulling geven aan kloosterdagen of vespers en mee te helpen bij meditatieavonden ed. Ze zijn het fundament onder het klooster door op zoek te gaan naar woorden die de monastieke spiritualiteit vorm geven. Ze luisteren naar elkaar, naar God, naar de omgeving; de samenleving en de kerk, maar ook naar zichzelf. Ze komen In een bepaalde regelmaat/frequentie bijeen. Ze begeleiden de vrijwilligers. Ze hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het Stadsklooster en ze hebben de bereidheid tot onderlinge feedback, richting pioniers en richting het stichtingsbestuur.

 

 

Jan Zwemer

Jan Zwemer

Henk Goudzwaard

Henk Goudzwaard

Marian Bloks

Marian Bloks

Vacature

Vacature

Wilrik van Oostende

Wilrik van Oostende

Wim Slabbekoorn

Wim Slabbekoorn

Cocky Klaver

Cocky Klaver

Klara Minderhout

Klara Minderhout

Sinds 1 januari 2017 is het Stadsklooster Simpelhuys ondergebracht in een stichting met als logische naam:  Stichting Stadsklooster Simpelhuys.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: dhr. Krijn Hamelink (interim)
Secretaris: mevr. Agnes Goudzwaard
Penningmeester: dhr. Frans Zwemer
Alg. bestuurslid: dhr. Leo Adriaanse
Alg. bestuurslid: dhr. Gerlof van Hoek

Alg. bestuurslid: vacature

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Adviseurs van het bestuur zijn dhr. Jan Zwemer en dhr. Henk Goudzwaard

 

Pagina 2 van 2

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
contact@stadskloostersimpelhuys.nl
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Facebook Image