De kloosterraad wordt gevormd door een groep van acht bewogen en geïnspireerde mensen die vanaf het begin van het stadsklooster hun beste krachten geven om de doelen van het stadsklooster te realiseren.

Ze doen dit door creatief mee te denken, idee├źn aan te dragen en deze te doordenken en uit te werken. Daarnaast verlenen ze praktische ondersteuning in de vorm van meehelpen in de huyskamer, ondersteuning bij simpelhuystochten en pelgrimstochten, als ze het zien zitten invulling geven aan kloosterdagen of vespers en mee te helpen bij meditatieavonden ed. Ze zijn het fundament onder het klooster door op zoek te gaan naar woorden die de monastieke spiritualiteit vorm geven. Ze luisteren naar elkaar, naar God, naar de omgeving; de samenleving en de kerk, maar ook naar zichzelf. Ze komen In een bepaalde regelmaat/frequentie bijeen. Ze begeleiden de vrijwilligers. Ze hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het Stadsklooster en ze hebben de bereidheid tot onderlinge feedback, richting pioniers en richting het stichtingsbestuur.

 

 

Jan Zwemer

Jan Zwemer

Henk Goudzwaard

Henk Goudzwaard

Marian Bloks

Marian Bloks

Vacature

Vacature

Wilrik van Oostende

Wilrik van Oostende

Wim Slabbekoorn

Wim Slabbekoorn

Cocky Klaver

Cocky Klaver

Klara Minderhout

Klara Minderhout