Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Over ons

Ruimte. Uitzicht. Stilte. Tijd. Het zijn belangrijke waarden voor me die samen het woord RUST vormen. Rust heeft voor mij tenminste deze dimensies, dat in relatie met de a(A)nder en in de ontmoeting en de dialoog.
Dat is Jan Zwemer, een mens die gaat voor menselijkheid, voor gelijkwaardigheid en solidariteit met de kwetsbare mede-mens. Wellicht ben ik daarom verpleegkundige geworden en later ook onderwijskundige en was ik vele jaren actief in het hoger beroepsonderwijs (sinds enkele jaren met pensioen).
Een waardenvol leven hadden Lia en ik ook samen, hadden…… Lia overleed in april 2020 op 63 jarige leeftijd. We kenden elkaar meer dan 50 jaar, bouwden ons leven, deelden onze vreugdes en verdriet, kregen 4 kinderen die nu bij elkaar 8 kleine kinderen hebben.
Het bouwen aan waarden gaat voort.

Na jaren van voorwerk kan het Stadsklooster Simpelhuys eindelijk van de kant. Met trots mag ik mezelf monastiek pionier met een protestants profiel noemen.
Samen met het bestuur van de stichting, Henk, de kloosterraad en de vele vrijwilligers gaan we iets opbouwen wat er nog niet is in Zeeland: een plek van gastvrijheid, aandacht en stilte en dat vanuit monastiek waarden die ik ook omzet in de waarden RUST: Ruimte, Uitzicht, Stilte & Tijd.

Jan Zwemer

Als ik mijn leven in steekwoorden zou willen vatten dan zijn dit er wel een aantal waar ik warm van word:

Kloosters
Rust en regelmaat
Zingen van psalmen op abdijtoon
Stilte
Mystiek
Ontmoeting
Van hart tot hart luisteren en spreken
Zorg voor mens en dier en de natuur
Wandelen
Geraakt worden door de Ander en de ander
Zijn
Verhalen vertellen
Volharden
Stabiliteit

Ik hoop dat de gedachten en gevoelens die deze steekwoorden oproepen ook voor jou positief zijn én dat ze mij motiveren deze in het Stadsklooster Simpelhuys op wat voor manier dan ook werkelijkheid te laten worden. Als pionier, als wezer, als gesprekspartner, als nabije, als wie dan ook en wat voor behoefte er dan ook zal zijn. Wees welkom en laten we elkaar ont-moeten.

 Henk Goudzwaard

Woorden van inspiratie, motivatie en houvast in het leven, die richtinggevend zijn in het Stadsklooster Simpelhuys

Geïnspireerd door richtlijnen vóór ons ontstaan van Augustinus (354-430), Benedictus (480-547) en Franciscus (1181-1226) hebben we woorden geformuleerd als leidraad voor onze houding en activiteiten, die onze wijze van leven vorm geven. Het samenspel van deze woorden vormen voor ons een levend document, d.w.z. dat de woorden niet in beton zijn gegoten, maar dat zij een bodem vormen die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich in haar aard zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast, geen dogma, in ons verbinden met waarom we doen wat we doen en pogen we elkaar in een klimaat te houden van Eensgezind, Vormend en Groeiend.

1.Laten we de medemens in onze ontmoetingen een warm, gastvrij en welkom gevoel geven door als het ware op te zien naar de ander en daarin dienstbaar te zijn (gastvrij).

2.Laten we vooral aandacht hebben voor het “hier-en-nu”, elkaar benaderen met aandacht en toewijding en onze doen en laten daar ook door inspireren. Laten we ons oefenen in accepteren; accepteren van jezelf en anderen en dat als tegenhanger van vechten, vluchten of berusten (inspiratio).

3.Laten we leven vanuit datgene wat we belangrijk vinden, daarbij blijven en de wortels van onze gezamenlijke bezieling onderhouden, die wijzelf vinden in onze christelijke levenshouding (stabilitas).

4.Laten we luisteren met het hart; echt luisteren met tijd en aandacht, en laten we ons oefenen in het (her)waarderen van stilte, stilte die ruimte geeft, ruimte voor reflectie en ontspanning (obedientia).

5.Laten we tevreden zijn met nu en tegelijk permanent op zoek zijn naar verbeteringen; verbeteringen in verhoudingen, in activiteiten en in beheer van middelen en mogelijkheden (conversio).

6.Laten we ons niet haasten, elkaar spreken met tijd en aandacht, taken beginnen en die ook afmaken en elkaar ontmoeten in een klimaat van ruimte, uitzicht, tijd en stilte (beschikbaarheid).

7.Laten we bouwen aan een steeds betere omgeving van onderlinge betrokkenheid en vriendschap (vriendschap).

8.Laten we als gemeenschap een instrument van vrede en recht zijn voor onze samenleving in al zijn geledingen (vrede en gerechtigheid).

9.Laten we elkaar voeden in betrokkenheid, eenvoud, kwetsbaarheid en vredelievendheid (kern-attitude).

10.Laten we ons oefenen in het maken van keuzes, kiezen voor datgene waar je van harte “ja” of “nee” tegen zegt, ook als antwoord op een duurzaam en diep verlangen wat je ont-dekt.

Pagina 1 van 2

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
contact@stadskloostersimpelhuys.nl
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Het Stadsklooster Simpelhuys is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 8572 91 634
Facebook Image