Lectio Divina in de 40 dagentijd

 

 

De Lectio Divina begint hier:

 

Ontsteek een kaars en je kunt daarbij uitspreken: “Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met Uw licht”.

 


Gebed
God, wij zoeken U
in het hier en nu.
U bent niet van lang geleden.
Als U God bent, bent U heden.
God, zeg wie U bent.
Maak U Zelf bekend.

 

1. LECTIO


Lees nu twee keer het hieronder staande Schriftgedeelte uit Jesaja 53. Laat uit dit Schriftgedeelte één woord of één zinswending naar boven komen waardoor je je op dit moment in het bijzonder aangesproken voelt. Neem nadat je het Schriftgedeelte tweemaal heb doorgelezen een tijd van stilte (zo’n drie minuten). Daarna nodig ik je uit om het woord of de zinswending waardoor je speciaal werd aangesproken hieronder in de commentaarregel te plaatsen.

 

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd'
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

 

Stilte (ong. 3 minuten)

 

Ik nodig je uit om het woord of de zinswending waardoor je speciaal werd aangesproken hieronder in de commentaarregel te plaatsen.

 

Add a comment

2. MEDITATIO


Lees nu nogmaals het Schriftgedeelte door. Ik wil je vragen om daarna te mediteren over het woord of de zinswending waardoor je je speciaal aangesproken voelde. Na de stilte kun je bij de commentaarregel, als je dat wil, in een of twee zinnen delen wat er uit je meditatie is gekomen. Je kunt vragen als deze overwegen: ‘Wat zegt de Geest tegen mij? Hoe is dat van toepassing in mijn leven?'

 

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd'
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

 

Stilte (ong. 3 minuten)

 

Deel nu, als je dat wil, in de commentaarregel in één of twee zinnen delen wat er uit je meditatie is gekomen

 

Add a comment

3. ORATIO

Lees nu opnieuw het Schriftgedeelte door. Na deze lezing kun je tijd nemen voor een gebed dat opkomt uit je meditatie over het ontvangen woord of de ontvangen zinswending.

 

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd'
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

 

STILTE, ongeveer 3 minuten

 

Ik wil je vragen om, als je dat wilt, biddend onder woorden te brengen of wat je gebed zou zijn, wat je als antwoord op het woord of de zinswending tegen God wil zeggen en dat kun je hieronder in de commentaarregel plaatsen.

 

Add a comment

4. CONTEMPLATIO

 

Lees het Schriftgedeelte nu voor de laatste keer door. Daarna is er een tijd van stilte die als doel heeft om het gehoorde nog dieper tot je door te laten dringen en om je erop voor te bereiden het gehoorde met je mee te nemen in het dagelijkse leven.

 

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd'
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

 

Stilte (ongeveer 10 minuten)

 

Einde van de Lectio Divina

 

In de commentaarregel kun je nog melden wat je van deze Lectio Divina gevonden hebt.

Add a comment
Facebook Image